Sv. apustuļa Jāņa pirmā grāmata.

1 - Tas dzīvības vārds parādījies, 1; sadraudzība ar Dievu, 3; Kristus asinis šķīsta no grēkiem, 7.

2 - Kristus mūsu aizbildinātājs, 1; mīlestība Kristus ļaužu zīme, 3; tas pretī-kristus un tā svaidīšana ar Svēto Garu, 18.

3 - Dieva bērnu zīmes: cerība, 1; taisnība, 3; drošība, 19.

4 - Garu pārbaudīšana, 1; Dieva un tuvākā mīlestība, 7; Dievs pats mīlestība, 16.

5 - Ticība uz Jēzu uzvar pasauli, 1; par Dieva lūgšanu, 14.