Sv. apustuļa Pētera pirmā grāmata.

1 - Iepriecināšana un pamācīšana, ka tiem atpestītiem nākamas godības dzīva cerība.

2 - Kā Dieva bērniem pienākas dzīvot, 1; Kristus tas stūra akmens, 6.

3 - Mācība laulātiem, 1; par mieru, 8; Kristus pie tiem gariem cietumā un pie Dieva labās rokas, 18.

4 - Kāds labums no bēdām, 1; par pacietību, 12.

5 - Mācības vecajiem, 1; jauniem, 5; un visiem Dieva bērniem, 6.