Sv. apustuļa Pāvila pirmā grāmata Tesaloniķiešiem.

1 - Tesaloniķiešu draudzes labā slava.

2 - Kā Pāvils Tesaloniķiešiem evaņģēliju sludinājis, 1; un kā tie to uzņēmuši, 13; ilgošanās tos redzēt, 17.

3 - Pāvila rūpes un lūgšanas par Tesaloniķiešiem.

4 - Par kristīgu dzīvošanu, 1; par mirušo aušamcelšanos un Tā Kunga Jēzus atnākšanu, 13.

5 - Par Tā Kunga atnākšanas laiku. Kā lai uz to sataisās. Pamācīšanas un sveicināšanas.