Sv. apustuļa Jāņa otrā grāmata.

1 - Mācība, ka būs mīlēt un no viltniekiem sargāties.