Sv. apustuļa Pāvila otrā grāmata Tesaloniķiešiem.

1 - Pateikšana, lūgšana, iepriecināšana.

2 - Par Kristus atnākšanu uz tiesu un par to pretī-kristu.

3 - Par mācītājiem būs Dievu lūgt, 1; no viltīgiem brāļiem sargāties, 6; tikuši strādāt, 12.