Trešā Mozus grāmata.

1 - Likumi par dedzināmiem upuriem.

2 - Likumi par ēdamiem upuriem.

3 - Likumi par pateicības upuriem.

4 - Likumi par grēku upuriem.

5 - Likumi par noziedzības upuriem.

6 - Likumi par dedzināmo uguns upuri, 8; par vienmēr dedzināmo upuri, 12; par ēdamo upuri, 14; par Ārona un viņa dēlu upuri, 19.20; par grēku upuri, 24.

7 - Likumi par nozieguma upuri, 1; par dedzināmo upuri, ēdamu un pateicības upuri, 8. 9. 11; tauku un asiņu ēšana top atkal aizliegta, 22. 23. 26; likums, kura upura daļa pieder priesterim, 28, 32.

8 - Ārons un viņa dēli top iesvētīti par Tā Kunga priesteriem.

9 - Ārona pirmais upuris top aprīts no Tā Kunga uguns.

10 - Nadabs un Abijus, Ārona dēli, ar uguni top nomaitāti, 2; vīns un stiprs dzēriens priesteriem aizliegts 8; upuru daļa viņiem top nospriesta, 12.

11 - Likumi par šķīstiem un nešķīstiem lopiem.

12 - Likumi par sievas nešķīstību.

13 - Likumi par spitālību.

14 - Likumi par spitālīga cilvēka un nama šķīstīšanu.

15 - Likumi par vīra un sievas nešķīstību.

16 - Likumi par salīdzināšanas svētkiem.

17 - Likumi par upuru kaušanu, par asinīm un maitām.

18 - Likumi par laulību un laulības pārkāpšanu.

19 - To desmit baušļu izstāstīšana.

20 - Sodības par citiem grēkiem.

21 - Likumi par priesteriem.

22 - Likumi par priesteriem un upuriem.

23 - Par svētkiem: Svētdiena, 3; Pasa svētki jeb Lieldiena, 4; vasaras svētki, 10. 15; bazūnes svētki, 23; salīdzināšanas svētki, 26; lieveņu svētki, 33.

24 - Likumi par svētku eļļu, 2; Dieva priekšā noliekamām maizēm, 5; kā lai soda Dieva zaimotāju, 10. 13; slepkavu, 17.

25 - Likumi par septīto (dusas) un piecdesmito (svabadības) gadu.

26 - Dievs sola svētīt un sodīt.

27 - Likumi par solījumiem, 1, par izdeldējamo, 28; par desmito tiesu, 30.