Pravietis Amos.

1 - Dieva sodība Israēla kaimiņiem draudēta.

2 - Dieva sodības draudēšana nepateicīgām Jūda un Israēla valstīm.

3 - Israēla ļaužu napateicība ir sodāma.

4 - Draudi pret Israēla virsniekiem un vareniem.

5 - Raudu dziesmas par Israēla postu. Skubināšana uz atgriešanos no grēkiem.

6 - Vēl sodība top draudēta par Jūda un Israēla grēkiem.

7 - Amos no Amacījas apsūdzēts, trijās parādīšanās redz nākamo sodību.

8 - Par Israēla valsts postīšanu un par dvēseles badu.

9 - Dāvida nams atkal celts godā.