Salamana augstā dziesma.

1 - Dieva draudzes ilgošanās pēc Kristus, sava brūtgāna, ar ko tā mīlestībā saderējusies.

2 - Kristum un viņa brūtei prieks un bēdas kopā.

3 - Kristus savas draudzes stiprais patvērums.

4 - Draudzes skaistums žēlastības dāvana.

5 - Kristus no savas brūtes top mielastā lūgts un viņa skaistums slavēts.

6 - Tā brūte Kristu apliecina un Kristus to teic un apmeklē.

7 - Kristus draudzes skaistums un lūgšana.

8 - Kristus un viņa draudzes pēdējā mīlīgā sarunāšanās.