Pravietis Cefanija.

1 - Sodība par Jūda valsti.

2 - Paskubināšana uz atgriešanos no grēkiem. Sodība pār pagānu tautām.

3 - Sodība pār Jeruzālemi; prieka vēsts par nākamo pestīšanu.