Pravietis Daniēls

1 - Kā Daniēls un viņa biedri Bābelē uzaudzināti.

2 - Daniēls izstāsta Nebukadnecara sapni par četrām pasaules valstīm un par Dieva valstību.

3 - Daniēla un viņa biedru pastāvīga Dieva bijāšana.

4 - Nebukadnecara sapnis un trakums.

5 - Ķēniņš Belsacars tur dzīres un iet bojā.

6 - Kā Daniēls izglābts no lauvu bedres.

7 - Par tām četrām pasaules valstīm un Kristus valstību.

8 - Tā otra valsts caur to trešo apgāzta.

9 - Daniēla lūgšana un papriekš sludināšana par tām septiņdesmit nedēļām.

10 - Eņģelis parādās Daniēlim.

11 - Par Persiešu ķēniņiem un viņu pēcnākamiem.

12 - Par to pretī-kristu, par pēdējiem laikiem un par miroņu augšām celšanos