Esteres grāmata.

1 - Vasti savas neklausības dēļ no Ahasverus top atmesta.

2 - Estere top celta ķēniņienes godā.

3 - Amans Jūdus grib iznīdēt.

4 - Mardakajs un Jūdu bēdas.

5 - Amans meklē Mardakaju nogalināt.

6 - Mardakajs top augstā godā celts.

7 - Amans top pie koka pakārts.

8 - Jūdi dabū vaļu pie saviem ienaidniekiem atriebties.

9 - Jūdi atriebušies ieceļ prieka svētkus.

10 - Mardakaja vara un gods.