Sv. apustuļa Pāvila grāmata Filemonam.

1 - Lūgšana par aizbēgušu kalpu, kas pie kristīgas ticības griezies.