Pravietis Hagaja.

1 - Skubināšana, uzcelt Dieva namu.

2 - Otra Dieva nama godība un Kristus atnākšana.