Pravietis Hozeja.

1 - Līdzība par Israēla ļaužu elka dievību un sodību.

2 - Dieva derība ar Savu draudzi.

3 - Par cilvēka neticību un Dieva lēnprātību.

4 - Godības sludināšana pret Israēla ļaužu grēkiem.

5 - Abējām valstīm grēku dēļ Dieva taisnā sodība draudēta.

6 - Dieva sodība un pārmācība skubina uz atgriešanos no grēkiem.

7 - Žēlabas par Israēla ļaužu grēkiem un nopelnītas sodības sludināšana.

8 - Bezdievīgiem un atkāpējiem būs tapt izdeldētiem.

9 - Uz grūtiem grēkiem nāk grūta sodība.

10 - Sludināšana, ka Israēla ļaudis ies bojā.

11 - Dieva žēlastības slava.

12 - Skubināšana uz atgriešanos no grēkiem.

13 - Caur grēkiem nāk posts.

14 - Dievs atgriezīgiem parāda žēlastību.