Pravietis Joēls.

1 - Dieva sodība Jūdiem sludināta.

2 - Par īsteno atgriešanos, par pestīšanu un par Svētā Gara izliešanu.

3 - Dieva draudzes glābšana no ienaidnieku rokām.