Sv. apustuļa Jūdas grāmata.

1 - Lai skaidrā mācībā un dzīvošanā pastāv pret vilinātājiem.