Sv. apustuļa Pāvila grāmata Kolosiešiem.

1 - Par Kristu, caur ko pasaule radīta un pestīta.

2 - Par cilvēku likumiem un pasaules gudrību, 1; par kristības spēku un svabadību iekš Kristus, 11.

3 - Par debešķīgu prātu, 1; atjaunošanos, 5; mīlestību un mieru, 12; ka ikvienam pēc savas kārtas jāturās, 18.

4 - Pamācīšanas, ziņas, sveicināšanas.