Pravietis Malahija.

1 - Pret nelāga upuriem.

2 - Pret nelieša priesteriem un pret laulības pārkāpējiem.

3 - Jaunas derības atspīdēšana.

4 - Taisnības saule. Pravietis Elija.