Pravietis Miha.

1 - Jūda un Samarijas izpostīšana elkadievības dēļ.

2 - Grēku sodība.

3 - Sodība par baznīcas un ļaužu virsniekiem.

4 - Tā Kunga valstība un izpestīšana no Bābeles cietuma.

5 - Kristus dzimšana Bētlemē.

6 - Par upuriem, kas Dievam patīk.

7 - Dievbijīgo ir maz.