Nehemijas grāmata.

1 - Nehemijas lūgšana par Israēla bērniem.

2 - Nehemija dabū grāmatas un vaļu Jeruzālemi būvēt.

3 - Jeruzālemes mūrus sāk celt.

4 - Darba kavēkļi.

5 - Nehemija atvieglina ļaužu grūtumus.

6 - Nehemija ar savu gudrību iznīcina visus kavēkļus.

7 - Pilsētas sargi, ļaužu skaits un dāvanas.

8 - Ezra lasa bauslību Israēla priekšā. Lieveņu svētki.

9 - Lielā lūdzamā diena.

10 - Atjaunotās derības apstiprināšana.

11 - Jeruzālemes iedzīvotāji un Jūda pilsētas.

12 - Priesteru un levitu vārdi. Pilsētas iesvētīšana Svētas vietas kopēju kārta.

13 - Nehemija atceļ dažas nekārtības.