Rutes grāmata.

1 - Rute ar Naēmju no Moaba zemes iet uz Bētlemi.

2 - Rute lasa vārpas uz Boasa tīruma, un Boas viņu žēlo un godā.

3 - Boas sola Rutei precību.

4 - Boas Ruti apņem par sievu. Dāvida raduraksti.