Sv. apustuļa Pāvila grāmata Titum.

1 - Par mācītāju amatu.

2 - Mācības veciem, 2; jauniem, 4; vīriem, 6; mācītājiem, 7; kalpiem, 9; Kristus nācis, visus pestīt un svētus darīt, 12.

3 - Par paklausību un laipnību, 1; par Dieva laipnību, 3; par labiem darbiem, 8.