Pirmā Laiku grāmata.

1 - Vectēvu radu raksti

2 - Jēkaba un Jūda dēli.

3 - Dāvida un Salamana bērni.

4 - Jūda pēcnākami.

5 - Par Rūbenu, Gadu un Manasu.

6 - Levja un Ārona bērnu vārdi un pilsētas.

7 - To citu sešu Jēkaba dēlu radu raksti.

8 - Benjamina un Saula radi.

9 - Jeruzālemes un Gibeonas iedzīvotāji.

10 - Saula gals Fīlistu karā.

11 - Dāvida svaidīšana par ķēniņu. Jeruzālemes uzņemšana. Viņa varoņi.

12 - Dāvida varenie palīgi.

13 - Derības šķirsta pārvešana.

14 - Dāvida sievas, bērni un uzvarēšana pār Fīlistiem.

15 - Derības šķirsts top nolikts savā vietā.

16 - Dāvida slavas dziesma un Dieva kalpošanas kārtība

17 - Dāvidam Dieva nama uztaisīšana top aizliegta un Kristus apsolīts.

18 - Dāvida laimīgie kari un amata vīri.

19 - Dāvids soda Amoniešus, kas viņa vēstnešus bija apsmējuši.

20 - Dāvida karš pret Amoniešiem un Fīlistiem.

21 - Ļaužu skaitīšana un mēris.

22 - Vajadzības sagādāšana Dieva nama celšanai.

23 - Levitu skaits un amats.

24 - Priesteru un Levitu kārta.

25 - Dziedātāju kārtas.

26 - Vārtu sargu un mantu sargu un soģu iecelšana.

27 - Dāvida kara virsnieki, lielkungi, uzraugi un padomdevēji.

28 - Dāvida pēdīgais nosacījums par Dieva nama būvi.

29 - Dāvanas Dieva nama būvei. Salamans un Cadoks tiek svaidīti. Dāvids mirst.