Sv. apustuļa Pāvila pirmā grāmata Timotejam.

1 - Lai sargās no viltīgas mācības un nelietīgām pasakām, 3; par bauslības labumu, 8; par Pāvila atgriešanos, 12; lai Timotejs ticībā pastāv, 18.

2 - Par lūgšanām un aizlūgšanām, 1; kā vīri un sievas draudzē lai turas, 8.

3 - Par bīskapa amatu, 1; un par draudzes kopējiem, 8; par to lielo Kristus noslēpumu, 16.

4 - Nākamo laiku viltīgas mācības, 1; kā lai Timotejs savu amatu uzticīgi kopj, 6.

5 - Kā Timotejs lai turas iekš draudzes pret veciem un jauniem, vīriem un sievām, 1; par atraitnēm, 4; par vecajiem, 17.

6 - Par kalpiem, 1; viltīgiem praviešiem, 3; par mantas kārību, 6; un ticības cīnīšanos, 12.