Sv. apustuļa Pētera otrā grāmata.

1 - Paskubināšana uz labiem tikumiem, 3; kas apliecina mūsu ticību, 10; par Kristus apskaidrošanu un Dieva vārdu, 16.

2 - Par viltīgiem mācītājiem, kas blēdīgi dzīvo un Dieva sodībai neizbēgs.

3 - Par pastara laika neticību, 3; par Kristus atnākšanu, 10; un kā uz to lai sataisās, 14.