Sv. apustuļa Pāvila otrā grāmata Timotejam.

1 - Par pastāvību.

2 - Par uzticīgu amata kopšanu un paciešanos bēdās, 1; par viltīgām mācībām un nelietīgām valodām, 16.

3 - Par pastara laiku netikliem ļaudīm, 1; Dieva draudzes vajātājiem, 8; par Dieva vārdu, 14.

4 - Par pastāvību amatā, 1; Pāvila cīnīšanas un kronis, 6; ziņas un sveicināšanas, 9.