Sv. apustuļa Jāņa trešā grāmata.

1 - Ka brāļus būs mīļi uzņemt, 1; un no ļaunas priekšzīmes sargāties, 9.