Sv. apustuļa Pāvila grāmata Efesiešiem.

1 - Pateicība par Tā Kunga bagāto žēlastību, 1; lūgšana, lai Dievs Savus ļaudis arvien vēl apgaismo un svētī, 16; Kristus draudzes galva, 20.

2 - Bez Kristus garīga nāve, 1; iekš Viņa ir augšāmcelšanās, 5; tas garīgais Dieva nams, 19.

3 - Pāvila amats pie pagāniem, 1; Dieva brīnišķā mīlestība iekš Kristus, 14.

4 - Par vienprātību, 1; par pilnību iekš Kristus, 11; par atjaunošanos, 17.

5 - Par kristīgu dzīvošanu, 1; laulātu draugu mīlestība līdzināta Kristus un draudzes mīlestībai, 22.

6 - Mācība bērniem, vecākiem, 1; kalpiem, kungiem, 5; par dvēseles bruņām, 10.