Ezras grāmata.

1 - Kirus atvēl Jūdu ļaudīm atpakaļ griezties.

2 - Pārnākušo Jūdu skaits un vārdi un viņu mesli.

3 - Par dedzināmo upuru altāri un lieveņu svētkiem. Dieva namam liek pamatu.

4 - Dieva nama celšana no Jūda ienaidniekiem aizkavēta.

5 - Pie Dieva nama no jauna tiek strādāts.

6 - Dieva nams tiek pabeigts un iesvētīts.

7 - Ezra dabū vaļu, atpakaļ griezties un Dieva kalpošanu uzkopt.

8 - Ezra pārnāk Jeruzālemē.

9 - Ezras grēku sūdzēšana.

10 - Tās svešās sievas top izdzītas.