Sv. apustuļa Pāvila grāmata Filipiešiem.

1 - Pāvila pateicība, lūgšana, drošība, 1; par pastāvīgu ticības cīnīšanos, 27.

2 - Par saderību un pazemību, 1; Jēzus zemība un augstība, 5.

3 - Par ticības taisnību, 1; par debes' mantu un kristīgu dzīvošanu, 13.

4 - Dažādas pamācīšanas. Pateicība Filipiešiem par atsūtītu dāvanu.