Pravietis Jona.

1 - Jonas nepaklausība un sodība.

2 - Jonas lūgšana un izglābšana.

3 - Jona sludina Ninivei Dieva sodību; Ninive atgriežas.

4 - Jonas napacietība un skaudība.