Salamans mācītājs.

1 - Cilvēks savā pasaulīgā gudrībā ir niecīgs.

2 - Pasaules prieki ir niecīgi.

3 - Katrai lietai savs laiks.

4 - Kādās lietās īstenas laimes nav.

5 - Ceļš uz īstenu laimi.

6 - Pasaules gods un manta zūd.

7 - Īsti laimīgs ir pacietīgs un dievbijīgs cilvēks.

8 - Īstena gudrība.

9 - Gudrība labāka nekā vara.

10 - Par Valdniekiem un pavalstniekiem.

11 - Labu būs darīt un priecīgu sirdi turēt.

12 - Vecuma grūtums un Dieva tiesa.