Jeremijas raudu dziesmas.

1 - Jūdu ļaužu posts un vaidi.

2 - Vaimanas par Ciānas postīšanu.

3 - Bēdu naktī cerības gaisma.

4 - Vaimanas par Jeruzālemi.

5 - Lūgšana no lielām bēdām.