Soģu grāmata.

1 - Jūda cilts karo pret Kanaāniešiem; daži Kanaānieši netiek izdeldēti, 21.

2 - Israēla bērnu nepaklausība, apgrēcība un sodība, 1; Dievs ieceļ soģus par glābējiem, 16.

3 - Atlikušie pagāni. Soģi Otniēls, Eūds un Zamgars un viņu darbi.

4 - Praviete Debora. Baraks karo pret Siseru, Jaēle to nokauj.

5 - Deboras un Baraka slavas dziesma.

6 - Gideons par soģi aicināts izposta Baāla altāri. Midijanieši karo pret Jezreēli. Gideona āda.

7 - Gideons ar trīssimt vīriem uzvar Midijaniešus.

8 - Gideons dzenās pakaļ ienaidniekiem, noķer divus ķēninus, soda Sukotu un Pnuēli, ieceļ lieku Dieva kalpošanu. Gideona bērni un miršana.

9 - Abimeleks nokauj savus brāļus, un uzņem valdību. Jotama līdzība; Abimeleka gals.

10 - Tolus un pēc Jaīrs tiesā Israēli. Fīlisti un Amonieši spaida elkadievīgos Israēla ļaudis.

11 - Jeftus uzvara un solījums.

12 - Jeftus sakauj Efraīmu. Jeftus mirst. Pēc viņa valda Ebcans, Elons un Abdons.

13 - Simsona dzimšana Manoūm tiek pasludināta.

14 - Simsons saplēš lauvu; Simsona kāzas un mīkla.

15 - Simsons aizdedzina Fīlistu druvas caur lapsām un sakauj Fīlistus ar ēzeļa žokli.

16 - Simsons krīt postā caur Delilas viltību un atriebjas.

17 - Mihas elkadievība.

18 - Danieši paņem no Mihas nama to elku un to uzceļ Laīsā, kur bija apmetušies.

19 - Gibejas iedzīvotāju briesmīgais grēks.

20 - Benjamina cilts caur karu tiek sodīta.

21 - Kā Benjamina cilts atkal ceļas; Benjaminieši Šīlo ar varu ņem sievas.