Pravietis Zaharija.

1 - Zaharija skubina uz atgriešanos no grēkiem un redz jātnieku starp mirtēm un četrus ragus un kalējus.

2 - Zaharija redz vīru ar mēra auklu.

3 - Zaharija redz augsto priesteri Tā Kunga eņģeļa priekšā.

4 - Zaharija redz zelta lukturi un divus eļļas kokus.

5 - Zaharija redz skrejošu grāmatu un sievu iekš ēfas.

6 - Zaharija redz četrus ratus. Jozuas kronēšana.

7 - Par gavēšanu un mīlestības darbiem.

8 - Žēlastības laiks Dieva ļaudīm solīts.

9 - Sodība par ienaidniekiem. Ciānas miera ķēniņš.

10 - Dieva tautas pagodināšana.

11 - Tas labais gans ar tiem diviem zižļiem.

12 - Israēla cīnīšanās, uzvarēšana, atgriešanās.

13 - Dieva neizsmeļamās žēlastības avots.

14 - Tas Kungs savas draudzes ķēniņš un glābējs.