Sv. apustuļa Pāvila otra grāmata Korintiešiem.

1 - Pāvila prieks, 3; un nāves bēdas, 8; par viņa nākšanu uz Korintu, 15.

2 - Pāvils pavēl to grēcinieku atkal uzņemt draudzē.

3 - Vecās un jaunās derības godība.

4 - Evaņģēlijs citiem apklāts, citiem atklāts, 3; bēdas laicīgas, godība mūžīga, 7.

5 - Ilgošanās pēc debess dzīvokļa, 1; apustuļu amats, 11.

6 - Kā Dieva kalpiem visās lietās būs turēties, 1; Kristus un Belials, 14.

7 - Titus prieka vēsts, 1; divējāda noskumšana, 9; Korintiešu paklausība, 12.

8 - Par sametamām dāvanām.

9 - Vēl par tām sametamām dāvanām.

10 - Pāvils, tas pats tālumā un tuvumā, negrib lielīties kā vien iekš Tā Kunga.

11 - Pāvila darbi, cīnīšanās un ciešanas.

12 - Pāvils aizrauts debesīs, 1; viņš solās nākt uz Korintu, 14.

13 - Bardzības piesolīšana, svētības novēlēšana.