Pravietis Habakuks.

1 - Kaldeju uzbrukšana Jūdu zemei.

2 - Dieva apsolīšana piepildās. Ticība taisno. Par Bābeles izpostīšanu.

3 - Lūgšana par Dieva žēlastību.