Sv. apustuļa Jēkaba grāmata.

1 - Pacietības svētība, 1; Dievs visu labu dāvanu devējs, 17; īstena Dieva kalpošana, 19.

2 - Cilvēka vaigu nebūs uzlūkot, 1; dzīva un nedzīva ticība, 14.

3 - Par cilvēka mēli.

4 - Ļauna iekārošana visu grēku iesākums, 1; par visādiem kristīgiem tikumiem, 7.

5 - Lai nepaļaujas uz mantu, 1; lai paciešās bēdās gaidot uz To Kungu, 6; lai Dievu lūdz par slimiem, 14.