Jozuas grāmata.

1 - Jozuas savā amatā apstiprināts.

2 - Izlūki Jērikū pie Rahabas tiek paslēpti un izglābti.

3 - Jozuas ar Israēli iet sausām kājām caur Jardāni.

4 - Piemiņas akmeņi tiek uzcelti.

5 - Apgraizīšana un Pasa svētki Kanaāna zemē, 2. 10; manna beidzās, 12; Tā Kunga eņģelis parādās Jozuam, 13.

6 - Jērikus izpostīšana.

7 - Akans ņem no tā izdeldējamā. Ajas apkarošana.

8 - Ajas pilsēta tiek uzņemta. Bauslība tiek izlasīta.

9 - Gibeonieši caur viltu ar Israēli saderās.

10 - Amorieši tiek uzvarēti. Saule un mēnesis apstājās.

11 - Kanaāniešu izdeldēšana.

12 - Uzvarēto ķēniņu vārdi.

13 - Dievs pavēl izdalīt to uzņemto un arī to vēl neuzņemto zemi, 1; kādas daļas Mozus tām pustrešām ciltīm devis, 8.

14 - Kanaāna zemes izdalīšana, 1; Kālebs dabū Hebronu par daļu, 6.

15 - Jūda cilts robežas un pilsētas.

16 - Jāzepa bērnu, īpaši Efraīma, robežas.

17 - Manasus puscilts robežas.

18 - Dieva telts top uzcelta Šīlo, 1; tā atliekama zeme tiek uzrakstīta un tām septiņām ciltīm izlozēta, 8; Benjamina daļa, 11.

19 - Sīmeana, 1, Zebulona, 10; Īsašara, 17; Ašera, 24; Naftalus, 32; Dana, 40; un Jozuas daļas, 49.

20 - Glābšanās pilsētas.

21 - Levitu pilsētas

22 - Pustrešas ciltis pāriedamas uztaisa altāri pie Jardānes.

23 - Jozuas Israēla bērnus saaicina un pamāca.

24 - Jozuas sapulcina pēdējo reizi Israēla ļaudis; Jozuas un Eleazars mirst.