Sv. apustuļa Pāvila pirmā grāmata Korintiešiem.

1 - Lai draudze tur mieru un vienādu mācību, 10; Kristus krusts, 21.

2 - Evaņģēlija mācība lai parādās Garā un spēkā, 4; miesīgs cilvēks svēto gudrību nesaprot, 11.

3 - Lai nestrīdas, 3; mācītāji ir Dieva kalpi un strādnieki, 5; Kristus ir tas pamats, 11.

4 - Par mācītājiem.

5 - Pāvils vienu ļaundarītāju izslēdz no draudzes, 1; lai tāds raugs nesaraudzē visu mīklu, 6; no bezdievīgiem jāšķirās, 9.

6 - Par tiesāšanos priekš pagānu tiesnešiem, 1; par nešķīstību, 9.

7 - Par laulību, 1; par meitām un atraitnēm, 2-9; par neticīgu laulātu draugu, 12; par precēšanos un neprecēšanos, 25.

8 - Par elkadievu upuriem un svabadību iekš Kristus, 1; lai vājie netop apgrēcināti, 7.

9 - Par Dieva bērnu svabadību un garīgu cīnīšanos.

10 - Tie vectēvi tuksnesī par priekšzīmi, 1-6; Tā Kunga galds un velnu galds, 15-16; apgrēcību nebūs dot, 25.

11 - Dieva draudzē vīram būs nākt ar atsegtu, sievām ar apsegtu galvu, 7; par Kunga vakarēdienu, 23.

12 - Par dažādām garīgām dāvanām, 1; līdzība par miesu un viņas locekļiem, 12.

13 - Par mīlestību.

14 - Par tām garīgām dāvanām.

15 - Par Kristus un miroņu augšāmcelšanos.

16 - Par mīlestības dāvanām priekš nabaga brāļiem Jūdejā, 1; pamācīšanas, 13; sveicināšanas, 19.