Grāmata Ebrejiem.

1 - Kristus, Dieva Dēls, augstāks pār eņģeļiem.

2 - Kristus mācību nebūs nicināt, 1; Kristus ir ķēniņš, 5; un augsts priesteris, 17.

3 - Kristus lielāks par Mozu, 1; nebūs apcietināties, 7; bet būs atgriezties un ticēt, 15.

4 - Dieva bērnu dusēšana, 1; Dieva vārda spēks, 12.

5 - Kristus mūžīgais augstais priesteris, 1; bērnu un pieaugušu cilvēku garīga barība, 11.

6 - Mācības pamats, 1; mūžīgā pazušana, 4; cerības enkurs.

7 - Tas priesteris pēc Melhizedeka kārtas.

8 - Tas augstais priesteris debesīs, 1; vecā derība jaunās derības ēna, 5.

9 - Vecās un jaunās derības dzīvoklis, 1; vecās un jaunās derības asinis, 11.

10 - Kristus salīdzināšanas upuris, 1; lai no ticības neatkāpjas un lai bēdu cīnīšanās pastāv, 19.

11 - Par īsteno ticību un ticības lieciniekiem.

12 - Par pacietību bēdās, 1; Sinaī kalns un Ciānas kalns, 18; Tā Dieva pilsēta, kas pastāv, 25.

13 - Dažādas pamācīšanas.