Salamana sakāmie vārdi.

1 - Neklausi kārdinātājiem. Neapsmej gudrību.

2 - Gudrība ved pie Dieva bijāšanas un sargā no ļauna.

3 - Dievam padoties īsta gudrība.

4 - Staigā gudrībā.

5 - Sargies no nešķīstības.

6 - Visādi sargies.

7 - Nepārkāp laulību.

8 - Gudrības augstais gods un spēks.

9 - Gudrība aicina, un ģeķība tāpat.

10 - Dievbijīgo gudrība un bezdievīgo ģeķība.

11 - Kā taisnam un kā bezdievīgam klājās.

12 - Gudrais un ģeķis.

13 - Netaisnais nāks nelaimē un taisnais panāks labu.

14 - Dieva bijāšana un gudrība, bezdievība un ģeķība.

15 - Dievbijīgiem labi klājās.

16 - Kas Dievam un ķēniņam pa prātam.

17 - Nerājies velti.

18 - Valdi mēli.

19 - Dieva bijāšana dod dzīvību.

20 - Bīsties Dievu un runā taisnību.

21 - Taisni un netaisni ceļi.

22 - Kas vēju sēj, tas vētru pļaus.

23 - Ēd un dzer ar sātu un gausu.

24 - Gudrība ceļ namu.

25 - Dažādas mācības.

26 - Ģeķis, sliņķis un lišķis.

27 - Dažādas mācības.

28 - Esi uzticīgs.

29 - Rīkste pārmāca un dara gudru.

30 - Agura sakāmie vārdi un mīklas.

31 - Lemuēļa vārdi. Tikušas sievas slava.